Mở rộng Lọc dầu Dung Quất đang triển khai theo kế hoạch

Mở rộng Lọc dầu Dung Quất đang triển khai theo kế hoạch

Đó là khẳng định của Chủ tịch HĐTV Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) Nguyễn Hoài Giang tại buổi làm việc với đoàn...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Video